MR. VÕ BÁ TRẦN Q. PHÚC

Giám Đốc Kinh Doanh

Hơn 25 năm hoạt động trong ngành phân phối & bán lẻ nhiều mặt hàng tiêu dùng: cà phê, bánh kẹo, nước ngọt, hóa mỹ phẩm và các mặt hàng FMCG. Đã từng kinh qua các vị trí quan trọng tại các công ty phân phối uy tín như: ASM, RSM, GĐ Kinh Doanh, Giám Đốc.  Hiện ông có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của SGTD Distribution.

Tin tức khác