MR. NGÔ TRÍ THUỶ

PHÓ CHỦ TỊCH

Từng là giảng viên, giảng dạy tại Trường CĐ Thương Mại và gắn bó với lĩnh vực tài chính ngân hàng hơn 10 năm. Anh đã từng là Giám đốc quan hệ khách hàng, Phó Giám đốc, Giám đốc Marketing và R&D của các Ngân hàng lớn. Là một trong những thành viên sáng lập có đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và phát triển của SGTD GROUP.

Tin tức khác