MR. NGUYỄN TIẾN ĐIỆP

Chủ tịch HĐQT

Hai mươi năm hoạt động, đã và đang là lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Ông Nguyễn Tiến Điệp am hiểu và có tầm nhìn xa về ngành logistics cũng như hoạt động thương mại trong nước và quốc tế. Với sự nhạy cảm về kinh doanh cũng như xây dựng nguồn

Tin tức khác