Mr Thân Ngọc Tráng

Tổng Giám Đốc

Là chuyên gia vận hành Chuỗi cung ứng và Logistics. Ông Tráng từng giữ chức vụ Phó tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc vận hành chuỗi cung ứng của tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam.

Tin tức khác