MR. TRƯƠNG THANH HUY

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Là chuyên gia gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ ngành hàng hóa mỹ phẩm tại các kênh siêu thị. Ông Trương Thanh Huy gắn bó với vị trí Giám đốc quốc gia – kênh Siêu thị của một tập đoàn danh tiếng hàng đầu về hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm. Ông Huy có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng siêu thị cho sản phẩm của SGTD Group.

 

Tin tức khác