MR. VÕ ĐỨC HỘI

GĐ VẬN HÀNH

Anh là một trong những thành viên sáng lập tích cực, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền tảng, không những đưa sản phẩm của Công ty Phân phối có mặt trên khắp cả nước Việt Nam, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của SGTD.

Tin tức khác