MS. NGUYỄN THỊ MỘNG THUÝ

GĐ TÀI CHÍNH

Với kinh nghiệm quản lý và triển khai bộ máy kế toán, Bà Thúy đã được chính thức bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng và là người thiết lập chế độ, sổ sách kế toán cho SGTD GROUP từ ban đầu. Bà là người tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác quản trị tài chính, nhằm đảm bảo tập đoàn hoạt động hiệu quả, ổn định và chặt chẽ.

Tin tức khác