SGTD LOGISTICS

Với nhiều năm kinh nghiệm từ 2013, Sài Gòn Tiến Đoàn đã hình thành đầy đủ các dịch vụ logistics bao gồm: Vận chuyển, Kho bãi,Dịch vụ hải quan, Cước tàu, Ủy thác xuất nhập khẩu.

Với nhiều năm kinh nghiệm từ 2013, Sài Gòn Tiến Đoàn đã hình thành đầy đủ các dịch vụ logistics bao gồm: Vận chuyển, Kho bãi,Dịch vụ hải quan, Cước tàu, Ủy thác xuất nhập khẩu.

Tin tức khác